Bijna twee miljoen euro voor kankeronderzoek in het Maastricht UMC+

Bijna twee miljoen euro voor kankeronderzoek in het Maastricht UMC+

Is schildklierkanker te ruiken in uitademingslucht? Zijn bacteriën naar tumoren te sturen om daar medicijnen te produceren? KWF Kankerbestrijding investeert 1,8 miljoen euro in 3 onderzoeken van het Maastricht UMC+ om deze vragen te beantwoorden.De toekenningen zijn onderdeel van de nieuwste financieringsronde van KWF, waarin 27 miljoen euro wordt toegekend aan Nederlands kankeronderzoek.

Bacteriën inzetten als mini-medicijnfabriek
Veel medicijnen reizen het hele lichaam door voordat ze hun bestemming bereiken. Plaatselijke afgifte van medicijnen is doeltreffender en geeft minder bijwerkingen. Met eerdere steun van KWF heeft het onderzoeksteam van prof. Philippe Lambin hiervoor een baanbrekend concept ontwikkeld: niet-ziekmakende Clostridium-bacteriën die alleen in tumoren kunnen groeien en daar als mini-fabriekjes hoge concentraties medicijnen produceren. De komende 4 jaar bouwen de onderzoekers voort op deze mooie resultaten. De focus ligt op immunotherapie. Deze behandeling helpt het afweersysteem van patiënten om kankercellen zelf op te ruimen. Er zijn spectaculaire resultaten mee behaald, maar als het afweersysteem overactief raakt, moet de behandeling meestal worden gestaakt. De onderzoekers verwachten dat dit risico minder speelt wanneer bacteriën de immunotherapie plaatselijk – dus in de tumor – produceren. Zo hopen ze het potentieel van deze behandeling voor zoveel mogelijk patiënten te vergroten.

Kanker ruiken met elektronische neus
Een andere beloftevolle innovatie is de e-Nose, een apparaat dat geurstoffen kan ruiken in uitgeademde lucht. Er is steeds meer bewijs dat deze elektronische neus ook kanker kan herkennen. Prof. Nicole Bouvy doet onderzoek naar deze techniek bij schildklierkanker. Met de e- Nose hoopt ze beter onderscheid tussen goed- en kwaadaardige afwijkingen te kunnen maken. Daardoor hoeven minder mensen een onnodige schildklieroperatie te ondergaan.

Zorgvuldig beoordelingsproces
Elk projectvoorstel dat KWF ontvangt doorloopt een zorgvuldig beoordelingsproces. Honderden oncologische vakgenoten uit binnen- en buitenland beoordelen de projectvoorstellen op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie voor de patiënt en maatschappij. De stem van ervaringsdeskundigen is hierbij onmisbaar. Zij beoordelen de onderzoeksvoorstellen vanuit patiëntperspectief. Op basis van alle beoordelingen neemt KWF een weloverwogen financieringsbesluit. KWF blijft nauw betrokken bij de onderzoeken en begeleidt projectleiders bij het bereiken van hun doelen. Door knelpunten aan te pakken en kansen op doorbraken te benutten helpt KWF onderzoek én mensen die met kanker te maken hebben vooruit.

https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/bijna-twee-miljoen-euro-voor-kankeronderzoek-het-maastricht-umc